Тема навчального року: "Ресурсом наповнююсь – шкільним життям захоплююсь!"

Науково-методична ідея: «Розвиток самореалізованої ресурсної особистості – потреба сьогодення»

Завдання на 2022-2023 н.р.:

- забезпечити дотримання індикаторів сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність, творчо-пошукова активність, партнерство учасників освітнього процесу;

- формувати ключові компетентності здобувачів освіти як складові становлення успішної особистості;

- впроваджувати відкриту, прозору і зрозумілу для здобувачів освіти систему оцінювання їх навчальних досягнень;

- впроваджувати формувальне оцінювання як чинник модернізації процесу навчання;

- забезпечити прозорість діяльності закладу;

- забезпечити у 2022/2023 навчальному році перехід до роботи за новим державним освітнім стандартом учнів 5-х класів школи;

- здатність сприймати зміни як суттєву складову власного способу життя та бути готовими до виконання інноваційної діяльності;

- створити толерантний простір для всіх учасників освітнього процесу;

- здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня в середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

- надання консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей із особливими освітніми потребами(ООП), залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання;

- формування розвивального навчального середовища учня як чинник підвищення його компетентності;

- формувати стійкі навички здорового харчування;

- забезпечення здобуття різних форм загальної середньої освіти;

- сприяти учням у реалізації їхніх індивідуальних освітніх траєкторій;

- формування професійної компетентності вчителя як необхідної мови ефективності процесу навчання;

- забезпечувати академічну доброчесність як запоруку якісної освіти;

- проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи;

- ставлення до учня: як до повноцінного партнера на основі співробітництва;

- створювати простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу;

- продовжити розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти як однієї із умов формування самоефективності освітнього простору закладу;

- забезпечити дотримання принципу «Школа без насилля»;

- підтримувати безпечне освітнє середовище.

Структура навчального року

І семестр - з 1 вересня по 25 грудня 2022 року;

ІІ семестр - з 08 січня по 31 травня 2023 року;

Осінні канікули - з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 р.;

Зимові канікули - з 26 грудня 2022 р. по 08 січня 2023 р.;

Весняні канікули - з 27 березня по 02 квітня 2023 року.

Кiлькiсть переглядiв: 104