Тема 2020-2021 н.р.:

"Починаємо зміни з Людини в дзеркалі"

Структура навчального року

І семестр - з 1 вересня по 24 грудня 2020 року;

ІІ семестр - з 11 січня по 28 травня 2021 року;

Осінні канікули - з 26 жовтня по 01 листопада 2020 р.;

Зимові канікули - з 25 грудня 2020 р. по 10 січня 2021 р.;

Весняні канікули - з 22 по 28 березня 2021 року.

Науково-методична ідея: «Інтелектуально-емоційний простір школи – простір можливостей», спираючись на Концепцію розвитку школи на 2018-2023 рр. «Збережемо в собі Людину».

Завдання на 2020-2021 н.р.:

1. Скерувати все шкільне товариство на реалізацію своєї ЛЮДЯНОСТІ.

Забезпечити організацію навчання для учнів з особливими освітніми потребами.

В центрі уваги - ЛЮДИНА!

Оцінюємо так, аби допомагати вчитися.

Навчання чутливості та співпраці на основі взаємної довіри і розуміння.

Школа без насильства.

2. Основа освітнього процесу = «4С». Співпрацювати + служити + співнавчатися + спілкуватися!

Створити сучасне освітнє середовище професійного розвитку вчителів та підвищення якості знань здобувачів освіти.

Апробувати внутрішню систему забезпечення якості освіти відповідно до затвердженого Положення.

Персоніфікований підхід у роботі з учнями.

Навчання і виховання атмосферою.

3. UPGRADE ПЕРСОНАЛУ ШКОЛИ (професійного та особистісного).

Удосконалювати навички педагогічних працівників щодо впровадження різноманітних форм дистанційного навчання, зокрема організувати роботу на платформі HUMAN.

Більше культури та етики!

Робота інституту наставництва «Навчаючи інших, ми самі вчимося!».

Взаємовідвідування уроків вчителями.

4. Педагогіка Партнерства = Педагогіка СЕРЦЯ: IQ + PQ + CQ = Нове Покоління Українців.

Не красти й не дозволяти грабувати себе – буквар ХХІ століття!

Запровадження «уроків навпаки», або навчання через діалог.

Пояснюємо добре, навчаємо цікаво.

Дотримуватися принципу «Кожного можна за щось похвалити».

Ведення Щоденників Успіху.

5. Здійснювати ЕКОЛОГІЧНЕ ЛІДЕРСТВО та КАРМІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.

Коригування стратегії розвитку школи.

Підтримка мотиваційного клімату в закладі освіти.

Коучингова взаємодія.

Кожною своєю дією створювати себе і світ навколо.

Організація функціонування закладу освіти в умовах пандемії.

Науково-методичні ідеї шкільних предметних методичних комісій на 2020-2021 н.р.

Методична комісія

Науково-методична ідея

Методична комісія вчителів філологічного циклу

Едьютеймент як сучасний та ефективний метод навчання

Методична комісія вчителів іноземної мови

Удосконалення уроку іноземної мови через впровадження в сучасних освітніх технологій як основи рівного доступу учнів до якісної освіти

Методична комісія вчителів математики, інформатики

Впровадження сучасних освітніх технологій – шлях до формування динамічної особистості, готової до змін

Методична комісія вчителів суспільних дисциплін

Розвиток креативної особистості шляхом застосування сучасних освітніх технологій

Методична комісія вчителів природничих наук

Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Методична комісія вчителів фізкультури, курсу «Захист Вітчизни»

Психолого-педагогічні умови формування мотивів до фізичного вдосконалення учнів на уроках фізичної культури

Предметно-методична комісія гуманітарних та математично-природничих дисциплін початкової школи

Шляхи, форми і методи удосконалення освітнього процесу для формування в здобувачів освіти початкової школи softskills «м’які навички», hardskills «тверді вміння»

Кiлькiсть переглядiв: 332