Стратегія розвитку

Стратегічні задачі:

1. Побудувати модель діяльності школи як освітньої організації в навколишньому соціумі, що надає якісні освітні послуги відповідно до вимог державних стандартів освіти та освітніми потребами клієнтських груп.
2. Створити внутрішню структуру інноваційної діяльності школи, що забезпечує розробку та надання якісних освітніх послуг.
3. Модернізувати управління школою, що забезпечує конкурентноспроможну привабливість діяльності школи.
4. Розвинути систему допрофільного навчання та профорієнтаційного виховання.
5. Забезпечити високу рейтингову оцінку професійної діяльності школи за підсумками атестації та проведення громадської експертизи.
6. Удосконалити комплекс умов для реалізації компетентнісного підходу в навчанні.
7. Створити умови для суттєвої диференціації змісту навчання з широкими і гнучкими можливостями побудови школярами індивідуальних освітніх програм.
8. Забезпечити рівний доступ до повноцінної освіти різним категоріям учнів відповідно до їх здібностей, індивідуальними схильностями і потребами.
9. Розширити можливості соціалізації учнів, ефективно підготувати випускників школи до освоєння програм середньої та вищої професійної освіти.

Стратегічне позиціонування СЗШ №158:

• СЗШ №158 - освітній заклад "Школа соціального успіху", націлений на освітню діяльність, ексклюзивну за якістю і рівнем, традиціям і баченню майбутнього, змістом і стилем.
• СЗШ №158 - не тільки освітнє, а й соціально-культурне, еколого-естетичне і здоров‘язберігаюче середовище.
• СЗШ №158 - спільнота, яка об'єднує людей за змістом і цінностями.

Стратегічні цілі:

- Побудова універсального освітнього середовища для становлення творчої, вільної, соціально і професійно компетентної особистості, адаптивної та адекватної на індивідуальному, особистому, професійному та соціальному рівнях, здатної жити в гармонії з собою і позитивно ставитися до навколишнього світу, яка знає і любить вітчизняну культуру, здатної її гідно успадковувати і примножувати відповідно до актуальних і перспективних потреб суспільства і держави.

- Здійснення переходу на новий зміст навчання, що ґрунтується на створенні нових інтегрованих курсів.

- Освоєння вчителями технології планування, організації та проведення занять соціального спрямування.

• Формування еколого-естетичного і здоров‘язберігаючого середовища школи;

• Створення науково-методичного, видавничо-інформаційного центру;

• Створення системи партнерських відносин із зовнішніми організаціями.

Кiлькiсть переглядiв: 548