Стратегія розвитку

Наша мета полягає не в тому, щоб зробити себе необхідними нашим дітям, а навпаки, у тому, щоб допомогти їм скоріше навчитись обходитись без нас. К.Конраді

Метою Концепції стратегічного розвитку є створення емоційно-інтелектуального освітнього простору для становлення здорової, творчої, вільної, соціально компетентної особистості, відкритої до спілкування, гнучкої до змін, достатньо сміливої, щоб приймати виклики сьогодення, здатної жити в гармонії з собою і позитивно ставитися до навколишнього світу, яка знає і любить вітчизняну культуру, вміє комунікувати через ставлення, дотримання цінностей, атмосфери, збереження ідентичності.

Шляхи реалізації концепції

Шанс на успіх є у кожній справі,

і він завжди рівний 100%.

Буддистська мудрість

1. Побудувати та впроваджувати освітню модель діяльності школи «3В»:

3В = Великі люди + Великі ідеї + Великі справи

2. Створити та ініціювати запуск внутрішньої комунікативної структури «3С» закладу освіти.

3С = співпрацювати + служити + спілкуватися

3. Здійснювати комплексний підхід до управління школою на основі екологічного лідерства.

Екологічне лідерство – це лідерство, що:

1) не шкодить здоров'ю жодної людини в колективі та стосункам між людьми;

2) не викликає наслідків, про які будуть шкодувати навколишні;

3) етичне та безпечне для оточуючих.

4. Розробити внутрішній «дизайн» інноваційної діяльності школи, що будується на кармічному менеджменті.

Кармічний менеджмент базується на таких принципах:

- Ти отримуєш те, що віддаєш іншим: Шкільний світ – це ДЗЕРКАЛО! (Що випромінюєш, те і отримуєш!).

- Будь-який результат в житті можна отримати завдяки турботі про інших людей.

- Весь навколишній світ виходить з нас!

- Даяння - найсильніша річ у житті!!!

5. Створити емоційно-інтелектуальний освітній простір.

Емоційно - інтелектуальний освітній простір допомагатиме дитині:

- бути успішною у навчанні;

- продуктивно вирішувати конфлікти;

- встановлювати спільну мову з однолітками;

- вирішувати проблеми і багато іншого.

6. Плекати в дітях інтерес до світу цінностей.

Починаючи з початкових класів ми намагатимемося розбудити у дитині чуттєвість до світу цінностей, навчити співпереживати та заохочувати їх до дії, постійно створюючи простір довіри.

7. Впроваджувати новий зміст освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні, що ґрунтується на формуванні компетентностей, необхідних дітям для успішної самореалізації в суспільстві.

Поєднувати навчальний матеріал варто так, аби у контексті інтегрованого уроку в учнів формувалось цілісне сприйняття світу.

8. Забезпечити в школі майданчик для професійного та особистісного розвитку педагогів.

Учитель має розвиватися, як в професійному напрямку, так і в особистісному духовному напрямку.

Творчому та відповідальному вчителю, який постійно працюватиме над собою, буде надано академічну свободу. Учитель зможе готувати власні авторські навчальні програми, власноруч обирати методи, стратегії, способи і засоби навчання; активно виражати власну фахову думку.

9. Розширити можливості соціалізації учнів, ефективно підготувати випускників школи до освоєння програм середньої та вищої професійної освіти.

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ШКОЛИ

1. Демократична участь.

2. Різноманіття як цінність.

3. Рівність можливостей.

4. Повага та довіра.

5. Мирне співіснування.

6. Співпраця та партнерство.

7. Екологічність у стосунках.

8. Коучинговий підхід.

9. Взаємодопомога.

Кiлькiсть переглядiв: 830