Науково-методичні ідеї, стратегічні завдання на 2017-2018 н.р.

Найнадійніший компас на життєвому шляху - ціль. Борис Крутієр

У 2017-2018 н.р. педагогічний колектив середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №158 м. Києва буде працювати над розв’язанням такої науково-методичної ідеї:

«Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища в школі».

Стратегічні завдання - це ті конкретні рубежі, на досягнення яких спрямована діяльність навчального закладу у 2017-2018 н.р.

Стратегічні завдання:

- Застосовувати технології навчання якісно нового, акмеологічного рівня, що забезпечують успіх і високі досягнення у навчанні кожного учня.

- Допомагати дітям у виборі акмеологічної стратегії життєздійснення, що базується на прагненні до гармонізації світоустрою через вдосконалення особистості.

- Створювати умови для самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.

- Модернізувати навчально-матеріальну базу як обов’язкову умову підвищення якості освіти.

- Втілювати кредо педагога-акмеолога: «Можна навчити кожного і можна забезпечити розвиток кожного».

- Брати участь у реалізації інноваційних освітніх проектів.

- Впроваджувати новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації дитини в суспільстві.

- Забезпечити мотивацію учителів, які мають свободу творчості й розвиваються професійно.

- Проводити активну підготовку до впровадження інклюзивної освіти.

- Використовувати оцінки для аналізу індивідуального прогресу і планування індивідуальної траєкторії розвитку учнів, педколективу.

- Посилити мотивацію дітей до участі в олімпіадах, змаганнях і конкурсах різного формату.

- Використовувати формулу розвитку акмеологічної школи: «Особистість – Творчість – Талант – Лідер».

- Залучити вчителів до участі у фаховому конкурсі «Учитель року – 2018» в номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура».

Кiлькiсть переглядiв: 258