Науково-методичні ідеї шкільних предметних методичних комісій на 2017-2018 н.р.

Методична комісія

Науково-методична ідея

Методична комісія вчителів філологічного циклу

Акмеологічний підхід у виборі прийомів, засобів навчання на уроках філологічного циклу

Методична комісія вчителів іноземної мови

Акмеологічний підхід до вивчення іноземної мови через методи мнемотехніки та ейдетики

Методична комісія вчителів математики, інформатики

Акмеологічна спрямованість вибору засобів та прийомів навчання математики

Методична комісія вчителів суспільних дисциплін

Моделювання схем, таблиць, інтелектуальних карт на уроках суспільних дисциплін в структурі акмеологічного навчання

Методична комісія вчителів природничих наук

Акмеологічна стратегія формування пізнавальної активності та творчої самостійності учнів на уроках природничих дисциплін

Методична комісія вчителів фізкультури, курсу «Захист Вітчизни»

Акмеологічний підхід до організації фізичного виховання учнів в аспекті особистісно орієнтованого навчання

Предметно-методична комісія гуманітарних та математично-природничих дисциплін початкової школи

Сучасний урок в початковій школі на засадах акмеології

Кiлькiсть переглядiв: 223