Проблеми шкільних предметних методичних об'єднань на 2014-2015н.р.

Методоб’єднання

Проблема

Філологічне

методоб’єднання

Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху» при викладанні предметів філологічного циклу)

Методоб’єднання вчителів

іноземної мови

Спрямованість вивчення іноземних мов на соціокультурний аспект життєдіяльності людей у країнах, мова яких вивчається

Методоб’єднання вчителів математики, інформатики

Використання інноваційних технологій на уроках математики та інформатики

Методоб’єднання вчителів суспільних дисциплін

Використання технології ситуативного моделювання в процесі викладання історії

Методоб’єднання вчителів природничих наук

Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій на уроках природничих дисциплін

Методоб’єднання вчителів фізкультури, курсу «Захист Вітчизни»

Духовний, моральний та фізичний саморозвиток школяра на уроках фізичної культури та формування культури здоров'я учасників навчально-виховного процесу

Методоб’єднання вчителів початкових класів

Особистісно-зорієнтований урок у початковій школі в умовах оновлення змісту і форм навчально-виховного процесу

Кiлькiсть переглядiв: 198