2014-2015 н.р.

/Files/images/Картинка рейтинг 2.jpgТема експерименту: «Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі»

Нормативно-правове підгрунтя відкриття експерименту:

- Положення "Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності", затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 р. №1352;

- Рішення експертної комісії з проведення дослідно-екпериментальної роботи (протокол №21 від 11.06.2013 р.).

Мета:

експериментальна перевірка ефективності впровадження системи мультипрофільного навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу м. Києва.

Основні завдання дослідження:

- розробити методику формування динамічних учнівських груп учнів старших класів;

- адаптувати та узгодити навчальні програми та навчальні плани для профільних динамічних груп учнів старших класів;

- забезпечити науково-методичну підготовку вчителів (інструктажі, консультації, методичні наради, тощо) для роботи в учнівських динамічних групах в умовах мультипрофільного навчання;

- скласти і впровадити індивідуальні графіки навчання школярів в умовах мультипрофільності навчального закладу;

- визначити і здійснити необхідні заходи для попередньої підготовки учнів до навчання у динамічних учнівських групах;

- вивчити мотиваційну та психологічну готовність учнів до вибору профілю навчання;

- обрати та запровадити ефективні методики вивчення запитів учнів та їхніх батьків щодо профілізації в умовах мультипрофільного навчання;

- здійснювати моніторинг та аналіз психологічного стану та якості навчальних досягнень учнів як головних показників успішності реалізації експериментально-дослідної роботи;

- розробити рекомендації щодо особливостей організації мультипрофільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва.

Термін впровадження

Програма інноваційної діяльності середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №158 з впровадження моделі мультипрофільного навчання у старших класах розрахована на 2013-2018 роки.

Етапи здійснення експериментально-дослідної роботи

1 етап: проектно-плануючий (травень – серпень 2013 р.):

- розробка та затвердження програми експериментально-дослідної роботи «Впровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі»;

- теоретико-практичне оволодіння психологами, вчителями-предметниками, класними керівниками та класоводами психолого-педагогічними технологіями прогнозування розвитку особистості учня і конструювання навчально-виховних задач його особистісного розвитку, методиками роботи в динамічних групах в умовах мультипрофільного навчання, діагностичними методиками комплексного аналізу навчально-виховного процесу;

- проведення методологічних семінарів-практикумів з питань конструювання задач особистісного розвитку учнів, класних колективів на основі комплексної психолого-педагогічної діагностики учасників навчально-виховного процесу шляхом системного аналізу освітнього процесу навчального закладу;

- теоретико-практичне оволодіння педагогічним колективом технології програмування та моделювання сюжетної лінії навчально-виховних проектів;

- проведення вхідного комплексного моніторингу готовності старшокласників до соціального і професійного самовизначення та самореалізації.

2 етап: адаптаційно-корегуючий (вересень 2013 р. – червень 2014 р.)

- упровадження системи мультипрофільного навчання;

- моніторинг первинних результатів впровадження мультипрофільного навчання;

- визначення ефективності навчальних програм в системі мультипрофільного навчання з метою корегування траєкторій особистісного розвитку учнів;

- корегування методів роботи і навчальних планів.

3 етап: програмно-моделюючий (вересень 2014 р. – червень 2017 р.):

- запровадження і оцінка ефективності технологій прогнозування розвитку особистості учня і конструювання навчально-виховних задач його особистісного розвитку, методик роботи в динамічних групах в умовах мультипрофільного навчання, діагностичних методик комплексного аналізу навчально-виховного процесу;

- удосконалення системи управлінської діяльності навчального закладу з урахуванням впровадження системи мультипрофільного навчання та проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу;

- проведення поточних зрізів психосоціального розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

4 етап: узагальнюючий (вересень 2017 р. - травень 2018 р.):

- проведення статистично-кількісного аналізу результатів експерименту;

- здійснення порівняльного аналізу традиційного профільного і мультипрофільного навчання;

- проведення вихідного комплексного моніторингу готовності старшокласників до соціального і професійного самовизначення та самореалізації;

- науково-практична акредитація системи мультипрофільного навчання;

- проведення комплексного моніторингу результатів дослідно-експериментальної роботи;

- підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи і складання методичних рекомендацій.

Кiлькiсть переглядiв: 286