П А С П О Р Т

бібліотеки СЗШ І-ІІІ ступенів № 158 м. Києва

Завідувач бібліотекою (ПІБ) Тітова Наталія Миколаївна

Дата заснування бібліотеки 1963 рік

Адреса вул.Стальського, 12, м.Київ

Тел./факс 540-91-01 e-mail sch158@ukr.net Дата заповнення 01.09.2017р.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯБІБЛІОТЕКИ

Бібліотечне обладнання(кількість)

Стелажі - 48

Столи - 6

Книжкові шафи - 2

Каталожні шафи - 1

Вітрини для виставок - 1

Оргтехніка (кількість)

Доступ до Інтернету - в наявності

Принтер/ксерокс - 1

ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ

(Станом на 01.09.2017р.)

Загальна кількість працівників бібліотеки 1, з них працюють

на повну ставку 1

Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна Педагогічна: вища

Інша (зазначити яка) Педагогічна вища

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки (2017 р.)

Стаж роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою - 20 р.

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу- 13 р.

Володіння комп'ютером : володію

ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити, чи є в наявності)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) так ні. 4 прим.

Книга сумарного обліку підручників: так ні 4 прим.

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників): так ні 17 книг.

Зошит обліку документів тимчасового зберігання: так

Зошитиобліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених: так ні

Щоденник роботи бібліотеки: так

Формуляри користувачів так

Зошит видачі підручників по класах: так

Папка копій рахунків і накладних: так ні

Зошит обліку подарункових видань: так

Реєстраційна картотека підручників: так

Папка руху фонду: так

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки 1963 рік

Місце розташування бібліотеки (поверх) І

Загальна площа 50,42

Наявність читального залу: так

Кількість посадочних місць 5

Наявність книгосховища для навчального фонду: так,

Графік роботи бібліотеки 3 9-00 до 17-00

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2017р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)

Показники

Станом на

01.09.2017р.

примірників

1.Основний

бібліотечний фонд

(без урахування

підручників)

8985

З них за видами: книги та брошури:

8985

Періодичність

видання, усього

3890

для вчителів

3660

для учнів

230

Документи на

електронних носіях

Аудіовізуальні

документи

За змістом:

Психолого –

педагогічні науки

315

Суспільно-політичні науки

665

Прикладні науки

305

Літературознавство, мовознавство

634

Мистецтво і спорт

75

Художня література

6988

Бібліотекознавство

3

Книгозабезпеченість

11

Ф о н д підручників

10964

Мовний склад основного бібліотечного фонду(без урахування підручників) Українською мовою (50,2%) . Російською мовою (46,8%) іншими мовами (3%)

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки(станом на 01.09.2017 р.)

Абетковий каталог (так), рік заснування 1990, обсяг у картках 2796

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках)

«Світова література» 2475

«Зміст хрестоматій з української літератури» 160

«Трагічні сторінки України» 77

«І.С.Мазепа – людина, історичний діяч» 24

«Нові надходження» 227

«Педагогіка» 430

«Картотека журнальних статей»

«Картотека Інформаційного збірника наказів МО України»

Картотека руху підручників: так

Робота з користувачами(станом на 01.09.2017р.)

Показники роботи

Станом на

01.09 2017р.

Загальна кількість користувачів

879

у т.ч.: учні

816

вчителі

63

батьки

-

представники місцевих громад, інші

-

Загальна кількість відвідувань за 2016-2017 навч.рік

3360

Кількість книговидач,

прим.
за 2016-2017

навч.рік

4200

у т.ч.: книги, брошури

4039

журнали, газети

161

Обертаність основного

бібліотечного фонду

(без урахування

підручників)

0,32

Загальна кількість

виданих підручників


на 01.09.2017 рік

11129

Інформаційна робота:

дні інформації

тематичні тижні

9

заходи з формування інформаційної культури

16

інші заходи:

Місячник бібліотек

10

Виставкова діяльність:

виставки нових надходжень

тематичні виставки

34

постійно діючі

20

Бібліографічна робота

списки нових

надходжень

у т.ч. в електронній формі

тематичні списки

у т.ч. в електронній

формі

інформаційні бюлетні

Завідуюч бібліотекою: Тітова Н.М.

Кiлькiсть переглядiв: 148